93Worth, Tribeca

93Worth, Tribeca

ניו-יורק
2B

2B

באר יעקב
15Renwick, SOHO

15Renwick, SOHO

ניו-יורק
Bluemarine Herods Hotel

Bluemarine Herods Hotel

מרינה הרצליה
צמרות גליל ים

צמרות גליל ים

גליל ים, הרצליה

אודותינו

בשל היצירתיות והיוזמה, בזכות האיתנות הכלכלית, האמינות המוכחת וההגינות בשוק דינאמי.

בזכות יצירת ערך מוסף ללקוחות ולשותפים כאחד.

כל אלה יחד הם מרכיבי ההצלחה של קבוצת יצחקי השקעות - קבוצה שאפשר לבנות עליה.

אסטרטגיה

האסטרטגיה של הקבוצה מבטאת את השאיפה להמשיך ולפתח פעילות עסקית ענפה בתחומי הנדל"ן והענקת ערך מוסף לשותפינו לעסקים, ללקוחותינו ולעובדינו.

אסטרטגיה זו משרתת את הקבוצה בנאמנות כבר 60 שנה, והיא מיושמת באמצעות יזמות חדשנית, פיתוח וניהול פרויקטים ברחבי העולם, מיצוי עוצמתה הכלכלית של הקבוצה על ידי שיתופי פעולה, יצירת תזרים הכנסות יציב וכן מינוף יכולות הניהול וההון של הקבוצה לצורך צמיחה עתידית.

IGI – ישראל

רחוב לחי 2, בני ברק, 51200.
טל': 03-579-5858
פקס 1: 03-616-3330
פקס 2: 03-579-5860

IGI – ארה"ב

420 Lexington Avenue, 
Suite 1610 New York, 
NY, USA 10170

Tel: +1(212) 219-7555
Fax: +1(212) 937-2226
www.igi-us.com

IGI – אירופה

Atlas Management Company 
(Poland) Sp z o.o
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa, Poland

Tel: +48-222-080-701
Fax: +48-222-080-777

IGI – אנגליה

81 Rivington Street
London, E2 8HJ


Tel: +44-207-613-9977
Fax: +44-207-482-3636

www.longandwaterson.com

<