אירופה

פרויקט זילונו ממוקם בפרבר זוליבורז של וורשה. במקורו היה האזור תעשייתי, אולם בשנים האחרונות ניכרת בו התפתחות של מבני דיור רבים. השטח בגדול 12,500 מ"ר ממוקם בקרבת בית דואר ומבני תעשייה קלה.

www.zielono.pl

Ziollo Lgw240h240q80 08e4c05d91c887a5e9606cb0a1bcf45f (1)