יצירת קשר

 
IGI – אירופה
Building 11 Unit 1, Long Street
London, E2 8HN
טל: 44-207-613-9977
פקס: 44-207-482-3636

 

IGI – ורשה, פולין
Atlas Management Company (Poland) Sp z o.o
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa, Poland
טל’: 48-222-080-701
פקס: 48-222-080-777

 

 

IGI – ישראל
רחוב לחי 2, בני ברק, 51200.
טל’: 03-579-5858
פקס: 03-616-3330, 03-579-5860

 

IGI – ארה”ב
420 Lexington Avenue, Suite 1610 New York, NY 10170
טל’: 1(212) 219-7555
פקס: 1(212) 937-2226

יצירת קשר